ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ 3 วิธี ดังนี้

1. การสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง website
2. การสั่งซื้อผ่าน E-mail ที่ info@autolism.com โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ และสินค้าที่ต้องการสั่งให้ชัดเจน
3. การสั่งซื้อโดยทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (081) 567 - 0709 (ทุกวัน 9.30 - 21.30 น.)

รายละเอียดของขั้นตอนของการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์ผ่านทาง website มีดังนี้

1. เลือกซื้อสินค้าใส่รถเข็นตามความต้องการ โดยคลิ๊กที่ปุ่ม
2. ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่อยู่ในรถเข็นของท่าน ในขั้นตอนนี้ท่านสามารถปรับเปลี่ยนจำนวน (แล้วกดปุ่ม "อัพเดทรายการ") หรือลบรายการสินค้าที่ไม่ต้องการ (โดยกดปุ่ม "เอาออก") ได้ตามต้องการ เมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม "ไปชำระเงิน"
3. ระบบจะส่งท่านไปยังขั้นตอนการยืนยันคำสั่งซื้อ โดยท่านจะต้องระบุสถานที่ที่ต้องการให้เราจัดส่งสินค้าไปให้
4. ยืนยันคำสั่งซื้อของท่าน
5. ทางเราจะส่งรายละเอียดของคำสั่งซื้อไปยังท่าน 1 ฉบับ ตาม E-mail address ที่ท่านแจ้งไว้ เพื่อให้ท่านเก็บไว้อ้างอิง
6. เมื่อท่านโอนเงินชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บ สำเนาใบฝากเงิน / หลักฐานการโอนเงิน (เช่น Slip ATM) เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน และกรุณาแจ้งการโอนเงินทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (081) 567-0709 หรือ E-mail มาที่ info@autolism.com โดยใช้หัวข้อว่า "โอนเงินแล้ว" พร้อมระบุชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ชื่อธนาคาร วันที่ และจำนวนเงินที่โอน ไว้ใน E-mail เพื่อเราจะได้รีบตรวจสอบและดำเนินการจัดส่งสินค้าต่อไป
7. เราจะจัดส่งสินค้าไปให้ท่านทาง พัสดุไปรษณีย์แบบ EMS ภายใน 2-3 วัน (ยกเว้นในระยะที่มีคำสั่งซื้อเข้ามามากหรือติดวันเสาร์-อาทิตย์ ก็อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้น)


Copyright © Autolism - All Rights Reserved.